Ansatte om OED

Ansatte om OED

Vi har spurt flere ansatte om deres vei til Olje- og energidepartementet, arbeidshverdagen deres og hva de liker ved jobben sin.