Erlend Røshol Åsheim

Erlend Røshol Åsheim

Erlend Røshol Åsheim
Samfunnsøkonom

Rådgiver i Energi- og vannressursavdelingen

Bakgrunn

Jeg har en mastergrad i samfunnsøkonomi. Bachelorgraden tok jeg på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, mens mastergraden tok jeg ved Universitetet i Oslo. I løpet av studietiden har jeg hatt flere miljø- og ressursfag som jeg har funnet spennende og interessant. Derfor søkte jeg meg til Olje- og energidepartementet etter studie, hvor man kan få jobbe med forvaltningen av norske energiressurser.

«I departementet er det mange flinke folk å støtte seg på og lære av, noe som legger grunnlaget for en god og faglig utvikling.»

Min arbeidshverdag

Det er ofte varierende arbeidsdager i Olje- og energidepartementet. Enkelte dager kan det dukke opp saker som haster og som må behandles og avklares med kort frist, mens det andre dager kan være tid til å sette seg grundig inn i problemstillinger og saker som kan strekke seg over flere år. Eksempler på saker med kort frist kan være å forberede informasjon til politiske ledelse. Oppfølging av EU-direktiver er et eksempel på oppgaver som krever arbeid over en lengre periode. Noen dager kan også være fylt opp med møter eller brukes på reise, kurs eller foredrag og seminar.

Jeg liker godt en variert arbeidsdag med stadig nye utfordringer og problemstillinger å løse innenfor energi- og ressursfaget. I departementet er det mange flinke folk å støtte seg på og lære av, noe som legger grunnlaget for en god og faglig utvikling. Det er også motiverende å få jobbe med dagsaktuelle saker som ofte havner i media.

Bruk av faglig bakgrunn

Som samfunnsøkonom har man i løpet av utdanningen sett på hvordan samfunnet kan bruke sine ressurser på en best mulig måte, noe som er nyttig når man skal jobbe i et departement. I løpet av studie lærer man seg også og tenkte helhetlig og kritisk, det er også viktig å ha med seg.