Jan Magne Bae

Jan Magne Bae

Jan Magne Bae
Samfunnsviter

Seniorrådgiver i avdeling for klima, industri og teknologi

Bakgrunn

Jeg begynte i kommunikasjonsseksjonen i Olje- og energidepartementet sommeren 2013 og jobbet særlig med taleskriving for statsråden. Før jul 2016 skiftet jeg til fagavdeling, nærmere bestemt Seksjon for forskning og teknologi. Jeg har en variert bakgrunn med bachelor i historie og en tverrfaglig samfunnsfaglig mastergrad fra NTNU. Jeg kom til Olje- og energidepartementet i etterkant av opphold som trainee i Statoil Canada og som ansatt ved den norske ambassaden i Buenos Aires, Argentina.

«Noe av det jeg har fått mest bruk for, og som jeg i stor grad har lært fra akademia, er evnen til å sette meg inn i kompleks informasjon og forenkle det»

Min arbeidsdag

I Seksjon for forskning og teknologi (FOT) har jeg en variert arbeidshverdag. Det kan være alt fra å oppdatere politisk ledelse på det siste som skjer innen forskning på miljøvennlig energi, til å besøke innovative bedrifter og nyskapende forskningsmiljøer. Innimellom dette er det også en god del internasjonalt arbeid, koordinering med andre departementer og mer rutinemessig arbeid med oppfølging av forskningspolitikk. I blant er det korte tidsfrister og andre ganger er det mer langsiktig arbeid. I lys av energi- og klimadebatten er definitivt dette et svært relevant sted å være.

Bruk av faglig bakgrunn

Jeg har nok ikke en bakgrunn som er helt typisk for departementsansatte. Noe av det jeg har fått mest bruk for, og som jeg i stor grad har lært fra akademia, er evnen til å sette meg inn i kompleks informasjon og forenkle det. Vi får mange rapporter og meldinger, og det er ikke alltid vi har tid til å sette oss inn i alt, men vi må få med oss det viktigste. På den måten kan vi fungere som gode rådgivere for politisk ledelse. Min internasjonale erfaring har også kommet til nytte ettersom vi i Olje- og energidepartementet er et utadrettet departement med mange kontaktflater mot omverdenen.