Historie og fakta om OED

Historie og fakta om OED

Olje- og energidepartementet ble opprettet i 1978 og ble skilt ut fra det daværende Industridepartementet.

Olje- og energidepartementet (OED) er et departement som har hovedansvaret for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Det overordnete målet er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

OED er faglig sekretariat for olje- og energiministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med sine faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

Olje- og energidepartementet ble opprettet i 1978 og ble skilt ut fra det daværende Industridepartementet. Fra 1993 til1997 lå departementets ansvarsområde under Nærings- og energidepartementet, før det igjen ble skilt ut som eget departement.

OED har cirka 150 ansatte og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Departementet har ansvar for flere underliggende etater, statseide foretak og selskaper: Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Statnett SF, Gassnova og Gassco.

Olje- og energidepartementets hovedkontor ligger i Regjeringskvartalets filial R5 i Akersgata 59 i Oslo.