Ingrid Knudsen Aas

Ingrid Knudsen Aas

Ingrid Knudsen Aas
Samfunnsøkonom

Rådgiver i Energi- og vannressursavdelingen

Bakgrunn

Jeg startet i Kraftmarkedsseksjonen (nå Seksjon for nett, energibruk og marked) i Olje- og energidepartementet høsten 2018. Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen i Trondheim (nå NTNU) og en master i samfunnsøkonomi fra Nova School of Business and Economics i Lisboa. Da jeg startet i OED hadde jeg nettopp fullført mastergraden. I tillegg til å jobbe i Seksjon for nett, energibruk og marked, har jeg i det siste brukt omtrent halve tiden i HAV, et prosjekt opprettet av departementet som jobber med å utvikle regelverket og politikken for vindkraft til havs i Norge.

«Departementet har en relativt flat struktur hvor saksbehandlerne får følge sakene hele veien til politisk ledelse»

Min arbeidshverdag

Arbeidshverdagen består av en kombinasjon av møter og eget arbeid. Til tider kan det være veldig hektisk med korte tidsfrister og mange møter, men jeg har også arbeidsoppgaver som strekker seg over lengre tid. Som nyutdannet i OED får du mye ansvar fra start. Departementet har en relativt flat struktur hvor saksbehandlerne får følge sakene hele veien til politisk ledelse. Det er spennende å arbeide med dagsaktuelle saker som du kan lese om i nyhetene.

Bruk av faglig bakgrunn

Jeg arbeider i en seksjon hvor alle er økonomer, og hvor den samfunnsøkonomiske tankegangen naturligvis preger arbeidet. Det er også mye samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger. Jeg har mange flinke medarbeidere som jeg lærer mye av. Foruten om det rent faglige har evnen til å raskt kunne sette seg inn i problemstillinger, bearbeide informasjon og formidle på en god måte, vært viktig.