Rekrutteringsprosessen

Rekrutteringsprosessen

Olje- og energidepartementet jobber strukturert og profesjonelt med rekrutteringsprosessene.

Her kan du lese mer om de ulike fasene av rekrutteringsprosessen.